Πάρλας Γεώργιος

Ιδιοκτήτης Ασφαλιστικού Πρακτορείου

Υποψήφιος στο Τμήμα Υπηρεσιών

Ο Γιώργος Πάρλας διατηρεί, από το 1987, Ασφαλιστικό Πρακτορείο στο Κιάτο Κορινθίας.