Εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. Του Επιμελητηρίου Κορινθίας στις εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 2002

in Δημόσια Δράση