Μέλος τριμελούς προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Συνδέσμου Εξαγωγών Νωπών Αγροτικών Προϊόντων Αργολιδοκορινθίας

in Δημόσια Δράση