Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κορινθίας στην επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος RIPE (Περιφερειακή Τεχνολογία για την Πελοπόννησο)

in Συμμετοχή σε Επιτροπές