Μέλος 7μελούς «Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+» της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

in Συμμετοχή σε Επιτροπές