Αναπληρωματικό μέλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας

in Συμμετοχή σε Επιτροπές