Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κορινθίας στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ» με έδρα την Πάτρα

in Συμμετοχή σε Επιτροπές