Μέλος του Πενταμελούς Προεδρείου του ΣΑΠ (Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής ) σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας

in Συμμετοχή σε Επιτροπές