Εκπρόσωπος - τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τυποποίηση και Προώθηση Προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα» του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙ

in Συμμετοχή σε Επιτροπές