Η "Ανέλιξη" και ο Ανδρέας Σιάχος δίνει το παράδειγμα στο Δήμο Βέλου - Βόχας !

Ο Όμιλος εταιριών Παναγιώτη και Δημήτρη Ραψωματιώτη θέλει να εξάρει δημόσια το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βέλου - Βόχας και τον Πρόεδρό του Ανδρέα Σιάχο για την πρωτοβουλία, την υλοποίηση και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ενέργειας της συλλογής των πλαστικών καπακίων με σκοπό την απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων.

Διαβάστε το δημοσίευμα