Η Rap Group συμμετέχει στην αναβάθμιση του 4ου Λυκείου Κορίνθου

Δ. Ραψωματιώτης: "Στηρίζουμε την εκπαίδευση βάζοντας παρακαταθήκη για το μέλλον"

Διαβάστε το δημοσίευμα