ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

Θωμάς Κεφοκέρης: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΧΑΪΚΟΥ.
Η PAR GROUP ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ RAP GROUP ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ.
Η Rap Group P.C. ( Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε.), δραστηριοποιείται στο χώρο της ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων αποβλέποντας στην περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση τους με κάθε σύγχρονο μέσο, τεχνική και τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επιχειρήσεων που προτείνουν, συνδυάζουν και εφαρμόζουν την παροχή υπηρεσιών αξιοποιώντας το σύνολο των επιμέρους ρευμάτων που συνθέτουν τα Αστικά Στερεά Απόβλητα.

Η Rap Group P.C. συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, που περιλαμβάνει συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών στερεών ή/και υγρών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.