Ραψωματιώτης - Λουζιώτης δυο υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας

O Παναγιώτης Λουζιώτης δήλωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος για την θέση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας, υπό την προϋπόθεση να παραμείνει ως έχει "Επιμελητήριο Κορινθίας" και όχι Πελοποννήσου.

Διαβάστε το δημοσίευμα