Εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. Του Επιμελητηρίου Κορινθίας στις εκλογές της 14ης Ιουνίου 2006

in Δημόσια Δράση