Μέλος τριμελούς επιτροπής επιλογής ανέργων με την υλοποίηση του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης»

in Συμμετοχή σε Επιτροπές