Μέλος της Επιτροπής πραγματογνωμόνων του Επιμελητηρίου Κορινθίας για τα νωπά γεωργικά προϊόντα

in Συμμετοχή σε Επιτροπές