Μέλος 5μελούς Επιτροπής Προμηθειών Επιμελητηρίου Κορινθίας Πρόεδρος 3μελούς Επιτροπής «Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών» Επιμελητηρίου Κορινθίας

in Συμμετοχή σε Επιτροπές