Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κορινθίας στην «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ»

in Συμμετοχή σε Επιτροπές