Διεθνές Βραβείο με Τίτλο: “Ηγέτης σε Κύρος και σε Ποιότητα'' στην Εταιρεία "ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ Α.Ε."

in Διεθνές Βραβείο

Φορέας : Εκδοτικός Οίκος: (Επικαιρότητα)
Actualidad, Αθήνα - Ξενοδοχείο Divani Caravel

 

Περισσότερα