Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη «Εκπαίδευση των εργαζομένων στο ΚΔΑΥ Κορινθίας για την πυροπροστασία»

Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη θέλει να ευχαριστήσει δημόσια την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και τον Επιπυραγό, κ. Κωνσταντίνο Γιοβά που με υποδειγματικό και απόλυτα τεκμηριωμένο τρόπο, πραγματοποίησε την εκπαίδευση των εργαζομένων του ΚΔΑΥ Κορινθίας σε θέματα πυροπροστασίας.

Διαβάστε το δημοσίευμα

Read more