Δ. Ραψωματιώτης: «Κύτταρο» ανάπτυξης το Corinthian Cluster για την Κορινθία»

Από τον Δ. Ραψωματιώτη αναφέρεται: «Κύτταρο» Ανάπτυξης το Corinthian Cluster για την Κορινθία. Καθίσταται φορέας επιτάχυνσης της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από δικτύωση, συνέργειες και συνεργασίες στην πράξη.

Διαβάστε το δημοσίευμα