Ιδιαίτερη τιμή για την Rap Media η παρουσία του Πρύτανη κ. Αθανάσιου Κατσή

Ιδιαίτερη τιμή για την Rap Media η παρουσία του Πρύτανη κ. Αθανάσιου Κατσή και φυσικά όλων των εταίρων και των εκπροσώπων των συλλόγων

, στην εναρκτήρια ημερίδα του έργου e-Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας.