Η ώρα της ψήφου για τον Δημήτρη Ραψωματιωτη

Δείτε φωτογραφίες