Παραίτηση από εκλεγμένες θέσεις στο Επιμελητήριο, εμπορικούς και επαγγελματικούς φορείς, όσων συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές, είναι προϋπόθεση για συνεργασία και υποστήριξη τους

Κρατάμε την καλή πλευρά όλων όσων ασχολούνται με το Επιμελητήριο, τους εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς καθώς και 2 ου και 3 ου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις.Διαχωρίζουμε και απομονώνουμε τα αρνητικά και ερχόμαστε να συνεργαστούμε για τα θετικά, για αυτά που μας ενώνουν, που μας πάνε μπροστά, δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν να έχει φιλοδοξίες και όρεξη να ασχοληθεί με τη πολιτική σε όποιο επίπεδο (Δήμος, Περιφέρεια, Βουλή), όμως θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι φορείς της επιχειρηματικότητας για προσωπική ανέλιξη σε κάποια άλλης μορφής διεκδίκηση και εκλογική ανέλιξη σε πολιτικό επίπεδο.

Διαβάστε όλη τη δημοσίευση