Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος: Να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή

«Ήρθε ο καιρός να αλλάξουν αρκετά στο θεσμό του Επιμελητηρίου προς όφελος των επαγγελματιών του νομού αλλά και της τοπικής κοινωνίας», δηλώνει ο υποψήφιος σύμβουλος για το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τον συνδυασμό ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του υποψηφίου προέδρου Δημήτρη Ραψωματιώτη, Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος.

Read more
Δενδρινέλλης Σταύρος: Θέλουμε ένα Επιμελητήριο αρωγό στις ανάγκες μας

Ένα Επιμελητήριο χωρίς διακρίσεις και αρωγό στα προβλήματα των επαγγελματιών, είναι αυτό που πρέπει να προκύψει μετά τις εκλογές, αναφέρει ο υποψήφιος σύμβουλος για το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τον συνδυασμό ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του υποψηφίου προέδρου Δημήτρη Ραψωματιώτη, Σταύρος Δενδρινέλλης.

Read more
Γκουλέμης Στέλιος: Ν’ αλλάξουμε το πρόσωπο του Επιμελητηρίου

Για την ανάγκη για αλλαγή της εμπορικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, κάνει λόγο σε δήλωσή του ο υποψήφιος σύμβουλος για το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τον συνδυασμό ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του υποψηφίου προέδρου Δημήτρη Ραψωματιώτη, Στέλιος Γκουλέμης.

Read more