Δ. Ραψωματιώτης : Η θέση μας για την αντιπαράθεση που έχει προκύψει στις εκλογές του Επιμελητηρίου

Ο συνδυασμός «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα» και ο επικεφαλής του Δημήτρης Ραψωματιώτης, έχουν ήδη από την Παρασκευή, δημοσίως λάβει θέση για το ζήτημα νομιμότητας που έχει προκύψει στις εκλογές του Επιμελητηρίου μεταξύ δύο συνδυασμών. Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης στη δήλωσή του προτάσσει το συμφέρον του Επιμελητηρίου και μόνον, απορρίπτοντας ενέργειες και διαδικασίες που θα οδηγήσουν είτε σε καθυστερήσεις στην εκλογική διαδικασία είτε σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της νομιμότητας.

Read more
Διονύσης Γρηγορίου : Πρεσβεύουμε ένα ανοιχτό σε όλα τα μέλη Επιμελητήριο

Ένα επιμελητήριο ανεξάρτητο και ισχυρό, ένας φορέας που θα στηρίζει και θα αναπτύσσει τις επιχειρήσεις προσφέροντάς τους μέσα και εργαλεία, είναι η προσδοκία και ο στόχος του υποψηφίου με τον συνδυασμό «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα» Διονύση Γρηγορίου, υποψηφίου στο τμήμα Μεταποίησης. 

Read more
Χρ. Γκότσης: Με τόλμη και αποφασιστικότητα δημιουργούμε Επιμελητήριο Συμμετοχικό και Ισχυρό

Για την επιβεβλημένη αλλαγή στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας αλλά και τον χαρακτήρα που θα πρέπει να αποκτήσει ο φορέας έναντι των μελών και των επιχειρήσεων μελλοντικά, μιλά ο υποψήφιος του συνδυασμού «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα» με επικεφαλής τον Δημήτρη Ραψωματιώτη, Χρήστος Γκότσης. 

Read more