Με τον Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστο Χασικίδη

Με τον Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστο Χασικίδη

test

Date

20 Ιουλίου 2017

Tags

Δημήτρης Ραψωματιώτης