Βράβευση κ. Δ. Ραψωματιώτη στην εκδήλωση "Πανηγύρι της παράδοσης"

in Κοινωνικά