Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης παραδίδει βραβείο στον Κώστα Φιλιππίδη

in Κοινωνικά